Uitloggen Ingelogd als admin   

Alto Edit - overzicht


Bezig (9) Nieuw (0) Gereed (20)
dpo:7311:mpeg21:xml - Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen. : 11 parts (anne, cherry, miriam, Jeffrey, geert, shirleyjane, huiam, krista, sven, Yvette, hanneke, myrta, frederike, lisette, Shanta, fadoua, assia12, Ilse, judith, nienke, sakina)
 
dpo:3440:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Vierde afdeeling. Behelzende de wiskonstige weetenschappen en 'tgeen tot dezelve behoort. : Part 3 (geert, anne, Shanta, kimr, nienke, miriam, fadoua, judith, frederike, cherry, margot, assia12, myrta, Ilse, krista, vera, irene)
 
dpo:8215:mpeg21:xml - Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen. : 11 parts (lisette, huiam, geert, sakina, krista, miriam, rick, frederike, nienke, Jeffrey, margot, kimr, hester, vera, sven, myrta, assia12, hanneke, Ilse, anne, shirleyjane, eline, Yvette, irene, judith)
 
dpo:8225:mpeg21:xml - Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repr├Žsentanten van [...] Holland. : 4 parts (frank, krista, geert, sakina, irene, eline, frederike, kirsten, myrta, fadoua, judith, rick, cherry, kimr, assia12, miriam, anne)
 
dpo:8219:mpeg21:xml - Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen. : 11 parts (assia12, hanneke, geert, hester, myrta, Jeffrey, user, admin)
 
dpo:8218:mpeg21:xml - Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen. : 11 parts (geert, Ilse, fadoua, lisette, irene, krista, Yvette, admin, user)
 
dpo:8217:mpeg21:xml - Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen. : 11 parts (geert, vera, fadoua, sven, anne, nienke, judith, krista, shirleyjane, Ilse, hanneke, frederike, Jeffrey, user, admin)
 
dpo:8216:mpeg21:xml - Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen. : 11 parts (kirsten, geert, kimr, Ilse, miriam, lisette, rick, frank, Jeffrey, hanneke, admin)
 
dpo:250:mpeg21:xml - Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. Drie-en-dertigste deel. W-Y. / [By Jan Fokke] (frank, admin, geert, anne, judith, irene, hanneke, nienke, vera, krista, rick, Jeffrey, assia12, Ilse, miriam, sakina, lisette, huiam, myrta, sven)
 
dpo:10493:mpeg21:xml - Proeve eener kleine historie, voor kinderen. / Translated from the English (frank, hanneke)
 
dpo:9534:mpeg21:xml - Brief van Aletophilus, aan den schryver van het boekje, genaamd: De nieuwe hervorming onder de doopsgezinden, volgends het uitlegkundig woordenboek van den heer Hesselink (anne)
 
dpo:3501:mpeg21:xml - Ontwerp tot het opstellen en bewerken van een Nederduitsch omschryvend woordenboek (miriam)
 
dpo:686:mpeg21:xml - Proeve van een ironiesch comiesch woordenboek, van verouderde, vernieuwde en nieuw uitgevonden woorden en spreekw?zen, in de Nederduitsche taal. / By A. Fokke Simonsz. (vera, lisette, anne, sven, hanneke, geert, krista, nienke, miriam, sakina, Ilse, assia12)
 
dpo:1506:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz. : Part 14 (hester, lisette, anne, vera, geert, frank, irene, sven, krista, kimr, assia12, huiam, Yvette, Ilse, sakina, Jeffrey, nienke)
 
dpo:3573:mpeg21:xml - Kleine gedichten voor kinderen. : 3 parts. / By Hieronimus van Alphen (vera, anne)
 
dpo:4974:mpeg21:xml - Nieuwe vaderlandsche kookkunst. / By Twee in dit vak zeer ervarene huishoudsters (kimr, geert, sven, vera, anne, shirleyjane, judith, lisette, huiam, krista, sakina, Ilse, eline, assia12)
 
dpo:10868:mpeg21:xml - Bybels zakelyk-woordenboek. : Part 1. Section 1. / By Jacob Gerard Staringh (frank, judith, vera, hanneke, geert, nienke, myrta, krista, frederike, eline, Ilse, cherry, miriam, lisette, anne, sven, rick, huiam, kirsten)
 
dpo:1795:mpeg21:xml - Kleine gedichten voor kinderen. / By Hieronimus van Alphen (miriam, geert, assia12, Ilse, sakina, kimr)
 
dpo:1100:mpeg21:xml - Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel. / By J.A. de Chalmot (lisette, margot, geert, assia12, miriam, sven, sakina, krista, irene, huiam, rick, frederike, anne)
 
dpo:5114:mpeg21:xml - Uitlegkundig woordenboek, ter opheldering van de schriften des N. Verbonds. / By G. Hesselink (miriam)
 
dpo:1879:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Vyfde afdeeling. Behelzende eene beknopte leevensbeschryving der beroemste wysgeeren. : Part 3 (hester, irene, sakina, krista)
 
dpo:3439:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Tweede afdeeling; behelzende de natuurlyke historie des aardryks. : Part 3 (anne, kimr, krista, Yvette, sven, alborz, miriam, geert, sakina)
 
dpo:1501:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling; behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz. : Part 15 (assia12, krista, sven, geert, Yvette, lisette, judith, Ilse, anne)
 
dpo:1880:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Eerste afdeeling. Behelzende de wysbegeerte [...] of, achtereenvolgende beschouwingen van de werken der natuur. : Part 3 (Ilse, Yvette, krista, shirleyjane, lisette, geert, miriam, sakina, anne, frederike)
 
dpo:1502:mpeg21:xml - Algemeene bladwyzers van de voornaamste zaaken, welke voorkomen in de ses afdeelingen der Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. In XXX. deelen uitgegeeven (miriam, hester, frederike, krista, lisette, cherry, anne, geert, sven)
 
dpo:1503:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz. : Part 11 (geert, irene, krista, fadoua, Yvette, sven, anne, nienke, assia12, kimr, judith, lisette)
 
dpo:1505:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz. : Part 13 (geert, eline, margot, Yvette, kimr, anne, nienke, judith)
 
dpo:1504:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz. : Part 12 (geert, frederike, vera, anne, hanneke, fadoua, lisette, Yvette, hester, judith)
 
dpo:11744:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Derde afdeeling. Behelzende de weetenschappen die niet wiskonstig, en onder den naam van fraaije letteren bekend zyn. : Part 3 (anne, geert, krista, hanneke, kirsten, shirleyjane, frederike, sven, miriam, judith, Jeffrey, hester, nienke, Ilse, assia12)
 
dpo:9534:mpeg21:xml - Brief van Aletophilus, aan den schryver van het boekje, genaamd: De nieuwe hervorming onder de doopsgezinden, volgends het uitlegkundig woordenboek van den heer Hesselink (anne)
 
dpo:686:mpeg21:xml - Proeve van een ironiesch comiesch woordenboek, van verouderde, vernieuwde en nieuw uitgevonden woorden en spreekw?zen, in de Nederduitsche taal. / By A. Fokke Simonsz. (vera, lisette, anne, sven, hanneke, geert, krista, nienke, miriam, sakina, Ilse, assia12)
 
dpo:1506:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz. : Part 14 (hester, lisette, anne, vera, geert, frank, irene, sven, krista, kimr, assia12, huiam, Yvette, Ilse, sakina, Jeffrey, nienke)
 
dpo:4974:mpeg21:xml - Nieuwe vaderlandsche kookkunst. / By Twee in dit vak zeer ervarene huishoudsters (kimr, geert, sven, vera, anne, shirleyjane, judith, lisette, huiam, krista, sakina, Ilse, eline, assia12)
 
dpo:10868:mpeg21:xml - Bybels zakelyk-woordenboek. : Part 1. Section 1. / By Jacob Gerard Staringh (frank, judith, vera, hanneke, geert, nienke, myrta, krista, frederike, eline, Ilse, cherry, miriam, lisette, anne, sven, rick, huiam, kirsten)
 
dpo:1795:mpeg21:xml - Kleine gedichten voor kinderen. / By Hieronimus van Alphen (miriam, geert, assia12, Ilse, sakina, kimr)
 
dpo:1100:mpeg21:xml - Biographisch woordenboek der Nederlanden [...]. Eerste(-achtste) deel. / By J.A. de Chalmot (lisette, margot, geert, assia12, miriam, sven, sakina, krista, irene, huiam, rick, frederike, anne)
 
dpo:7311:mpeg21:xml - Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen. : 11 parts (anne, cherry, miriam, Jeffrey, geert, shirleyjane, huiam, krista, sven, Yvette, hanneke, myrta, frederike, lisette, Shanta, fadoua, assia12, Ilse, judith, nienke, sakina)
 
dpo:3440:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Vierde afdeeling. Behelzende de wiskonstige weetenschappen en 'tgeen tot dezelve behoort. : Part 3 (geert, anne, Shanta, kimr, nienke, miriam, fadoua, judith, frederike, cherry, margot, assia12, myrta, Ilse, krista, vera, irene)
 
dpo:8215:mpeg21:xml - Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen. : 11 parts (lisette, huiam, geert, sakina, krista, miriam, rick, frederike, nienke, Jeffrey, margot, kimr, hester, vera, sven, myrta, assia12, hanneke, Ilse, anne, shirleyjane, eline, Yvette, irene, judith)
 
dpo:3439:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Tweede afdeeling; behelzende de natuurlyke historie des aardryks. : Part 3 (anne, kimr, krista, Yvette, sven, alborz, miriam, geert, sakina)
 
dpo:1501:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling; behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz. : Part 15 (assia12, krista, sven, geert, Yvette, lisette, judith, Ilse, anne)
 
dpo:8225:mpeg21:xml - Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de Provisioneele repr├Žsentanten van [...] Holland. : 4 parts (frank, krista, geert, sakina, irene, eline, frederike, kirsten, myrta, fadoua, judith, rick, cherry, kimr, assia12, miriam, anne)
 
dpo:1880:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Eerste afdeeling. Behelzende de wysbegeerte [...] of, achtereenvolgende beschouwingen van de werken der natuur. : Part 3 (Ilse, Yvette, krista, shirleyjane, lisette, geert, miriam, sakina, anne, frederike)
 
dpo:1503:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz. : Part 11 (geert, irene, krista, fadoua, Yvette, sven, anne, nienke, assia12, kimr, judith, lisette)
 
dpo:1505:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz. : Part 13 (geert, eline, margot, Yvette, kimr, anne, nienke, judith)
 
dpo:1504:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Zesde afdeling. Behelzende mengelwerk van vernuft, konst, geleerdheid, enz. : Part 12 (geert, frederike, vera, anne, hanneke, fadoua, lisette, Yvette, hester, judith)
 
dpo:11744:mpeg21:xml - Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Derde afdeeling. Behelzende de weetenschappen die niet wiskonstig, en onder den naam van fraaije letteren bekend zyn. : Part 3 (anne, geert, krista, hanneke, kirsten, shirleyjane, frederike, sven, miriam, judith, Jeffrey, hester, nienke, Ilse, assia12)
 
dpo:8218:mpeg21:xml - Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen. : 11 parts (geert, Ilse, fadoua, lisette, irene, krista, Yvette, admin, user)
 
dpo:8217:mpeg21:xml - Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen. : 11 parts (geert, vera, fadoua, sven, anne, nienke, judith, krista, shirleyjane, Ilse, hanneke, frederike, Jeffrey, user, admin)
 
dpo:8216:mpeg21:xml - Algemene konst- en letter-bode, voor meer- en min-geoeffenden: behelzende berigten uit de geleerde waereld, van alle landen. : 11 parts (kirsten, geert, kimr, Ilse, miriam, lisette, rick, frank, Jeffrey, hanneke, admin)
 
dpo:250:mpeg21:xml - Vaderlandsch woordenboek; oorspronklyk verzameld door Jacobus Kok. Drie-en-dertigste deel. W-Y. / [By Jan Fokke] (frank, admin, geert, anne, judith, irene, hanneke, nienke, vera, krista, rick, Jeffrey, assia12, Ilse, miriam, sakina, lisette, huiam, myrta, sven)